FILOZOFIA

Lidhur me filozofinë tonë, firmat e vogla dhe të mesme janë një nga burimet më të frytshme të rritjes ekonomike dhe të punësimit. Prandaj, ata janë klientët tanë më të rëndësishëm. Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë zhvillimit dhe konsolidimit të grupeve të biznesit që përpunojnë lëndën e parë të papërpunuara.

Përvijime Strategjike

QPBE synon të shndërrohet gradualisht në një qendër të përparuar të informimit dhe shkollimit të organizatave private dhe publike, për cështje që lidhen me zhvillimin eklonomik dhe social të rajonit.

Misioni Ynë

Qëllimi kryesor, i fundëm i QPBE është mbështetja e zhvillimit ekonomik të territorit të Rajonit te Durrësit, duke shfrytëzuar burime lokale natyrore, njerëzore institucionale dhe shoqërore.

VIZIONI YNË

Të gjithë njerëzit janë të aftë të krijojnë mirëqenie
duke mbështetur një shoqëri paqësore dhe demokratike

OBJEKTIVAT TONA

Ngritja e një sistemi shërbimesh për organizatat private apo publike që mund të mbështesë vazhdimisht zhvillimin ekonomik rajonal.

ROLI DHE PROFILI YNË

Fondacioni QPBE, i themleuar në nëntor 1999, është një organizatë e pavarur, private sipas ligjit që ushtron një veprimatari jo-fitimprurëse.

PROJEKTE

Portaledellacura.it
Portaledellacura.it është një treg i avancuar digjital i orientuar në fushën e shëndetësisë dhe atë sociale, fokusuar në shërbi...

4 Maj, 2019

inTERaCt 4.0
Qëllimi kryesor i inTERaCT 4.0 është krijimi i kushteve të favorshme për zhvillimin e një modeli 4.0 të rritjes për ndërmarrjet

3 Maj, 2019

AdriHealthMob
Projekti  “AdriHealthMob” ka për qëllim zhvillimin e një modeli ndërkufitar të shërbimeve të qëndrueshme dhe efikase të transpo...

1 Prill, 2019

LAJMËRIME

AdriHealthMob Project , Consultancy Service for supporting B.E...
The Business and Economy Promotion Centre (B.E.P.C) is the Final Beneficiary nr. 8 of the “AdriHealthMob” (Adriatic Model of Su...

1 Qershor, 2016

AdriHealthMob Project, Service of assistance of Care Facilitie...
Call for Expression of Interest Adriatic IPA CBC Cooperation Programme 2007-2013 Subsidy Contract 1° Str/2009/0 AdriHealthMob P...

25 Tetor, 2014

AdriHealthMob Project, Analysis Services of Previous Experienc...
The Business and Economy Promotion Centre  (B.E.P.C)  is  the Final Beneficiary nr. 8  of the AdriHealthMob (Adriatic Model of ...

25 Tetor, 2014

Na kontaktoni

Na kontaktoni për kritikë, ide, mundësi bashkëpunimi.
Përshtypja juaj na ndihmon në ngritjen e kapaciteteve tona.