Projekte

Portaledellacura.it

Portaledellacura.it është një treg i avancuar digjital i orientuar në fushën e shëndetësisë dhe atë sociale, fokusuar në shërbimet jo-spitalore për moshën e tretë. Ky treg i referohet zonës lokale dhe asaj kufitare. Portaledellacura.it u krijua nga projekti “AdriHealthMob” IPA CBC, një projekt ndërkufitar që promovon aksesibilitetin e shërbimeve sociale dhe shëndetsore. Portaledellacura.it i adresohet nevojave të moshës së trete, atyre entiteve si  – ofruesh shërbimesh (koperativa sociale), portale ekzistuese për Mirqënien e Ndërmarrjes si dhe rrjeteve të pavarura të diagnostifikimit të shëndetit – që kanë interes të zhvillojnë modele inovative për:

Shërbime për moshën e tretë

Mirëqenien e ndërmarrjes

Shëndeti diagnostikues

 

Portaledellacura.it ka për qellim të jetë tregu n°1 për shërbimet drejtuar moshës së tretë në zonën e Adriatik-Jon.
Qëllimi i projektit është ofrimi i një platforme me cilësi të lartë e cila bashkon ofertën me kërkesën në ketë treg specifik.

Qëllime specifike të projektit janë:
• Krijmi i një “Tregu” me shërbime shëndetsore dhe përkujdesjeje në Itali duke synuar moshën e tretë dhe e ofruar nëpërpjemt koperativave
• Bërja ë të arritshme e shërbimeve për Mirëqenjen e Ndërmarrjeve;
• Zhvillimi i “Tregut digjital” të parë për zonën Adriatik-Jon