Portaledellacura.it
Portaledellacura.it është një treg i avancuar digjital i orientuar në fushën e shëndetësisë dhe atë sociale, fokusuar në shërbi...

4 Maj, 2019

inTERaCt 4.0
Qëllimi kryesor i inTERaCT 4.0 është krijimi i kushteve të favorshme për zhvillimin e një modeli 4.0 të rritjes për ndërmarrjet

3 Maj, 2019

AdriHealthMob
Projekti  “AdriHealthMob” ka për qëllim zhvillimin e një modeli ndërkufitar të shërbimeve të qëndrueshme dhe efikase të transpo...

1 Prill, 2019

AdriHealthMob Project , Consultancy Service for supporting B.E...
The Business and Economy Promotion Centre (B.E.P.C) is the Final Beneficiary nr. 8 of the “AdriHealthMob” (Adriatic Model of Su...

1 Qershor, 2016

AdriHealthMob Project, Service of assistance of Care Facilitie...
Call for Expression of Interest Adriatic IPA CBC Cooperation Programme 2007-2013 Subsidy Contract 1° Str/2009/0 AdriHealthMob P...

25 Tetor, 2014

AdriHealthMob Project, Analysis Services of Previous Experienc...
The Business and Economy Promotion Centre  (B.E.P.C)  is  the Final Beneficiary nr. 8  of the AdriHealthMob (Adriatic Model of ...

25 Tetor, 2014

Request for Expression of Interest for Technical Expert on Pro...
Request for Expression of Interest for Technical Expert on Project Management, to support Business and Economy Promotion Centre...

12 Shtator, 2014

Request for Expression of Interest for a Technical Expert/s
Request for Expression of Interest for a Technical Expert/s to offer Consultancy services, to support B.E.P.C. with Assistance ...

12 Shtator, 2014

Vende Vakante
Njoftim per vende te lira pune Agjensia QPBE njofton per 4 (kater) vende te lira pune:   TITULLI I PUNES: Inspektor pergje...

28 Shkurt, 2014